Nezařazené

Vyfoť se a VYHRAJ! Soutěž o 3 vouchery v hodnotě 1500 Kč

SOUTĚŽ O 3 VOUCHERY! Soutěž o 3 vouchery v hodnotě 1 500 Kč v prodejnách X Bags. Vyfoť se s jakýmkoliv produktem zakoupeným v našich prodejnách. Buď stylová/ý, buď kreativní a dej si záležet. Výherci jsou jen 3 a vyhrávají ti nejlepší. Zúčastníš se? Dej nám like, sleduj naši stránku na Instagramu, Označ své přátele, kteří hezky fotí a pošli nám svoji fotografii do zpráv do 30.11.2018. Svoji fotku můžeš použít i u sebe na profilu a označit nás, abychom tě našli, pro takový případ použij hashtag #soutezxbags #xbagscz. Podmínky a pravidla soutěže najdeš na  www.xbags.cz/aktuality Vyhrávají 3 lidé, kteří mají nejoriginálnější fotku se zbožím, které není starší 1,5 roku. Pokud si nejste jistí, který produkt můžete použít, pište nám do komentářů nebo do zpráv. Přejeme hodně štěstí! Vítěze vyhlásíme 4.12.2018

Pravidla a podmínky soutěže:

Doba a místo konání soutěže

Soutěž probíhá vždy na facebookových stránkách X Bags nebo na Instagramu X Bags, a to v době uvedené pořadatelem vždy při vyhlášení každé soutěže. Přesná doba trvání soutěže je vždy vymezena v jejím vyhlášení. Organizátorem soutěže není sociální síť Facebook ani Instagram. Ale společnost X Bags Praha, s.r.o.

 

Podmínky účasti v soutěžích:

Účastníkem soutěží může být pouze fyzická osoba starší 18 let (nezletilí s písemným souhlasem rodičů), která je registrována na sociální síti FACEBOOK (www.facebook.com) nebo INSTAGRAM (www.instagram.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj účet a splní stanovená pravidla soutěže s následující výjimkou (dále jen „Soutěžící“): Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli či organizátorovi anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. Podmínkou účasti v soutěžích není zakoupení zboží nebo služeb organizátora či pořadatele.

 

Pravidla soutěžních příspěvků:

Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání účastníků či jiných osob. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Soutěžícího, jehož chování odporuje pravidlům sociálních sítí Facebook a Instagram. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook a Instagram. Pořadatel upozorňuje Soutěžící, aby při zveřejňování svých příspěvků neporušovali zákony, neriskovali případné právní postihy a chovali se zodpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.

 

Autorská a jiná práva:

Soutěžící souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci pořadateli bez časového, teritoriálního a množstevního omezení k tomu, že jím vložený příspěvek (fotografie) včetně jména autora bude zveřejněn na Internetu v souvislosti se soutěží. Soutěžící též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá. Soutěžící vždy ručí za to, že je výhradním autorem jím vloženého příspěvku nebo že má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu zde uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu pořadateli. V případě další potřeby užití takového díla pořadatelem nad rámec výše uvedený Soutěžící souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití Soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.

 

Ochrana osobních údajů:

Osobní údaje Soutěžícího (Jméno, příjmení, soutěžní fotografie), u výherce poté emailová adresa, budou zpracovány organizátorem soutěže jako správcem a dále pořadatelem jako zpracovatelem, a to pro účely účasti Soutěžícího v soutěži a předání výhry výhercům soutěže. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, respektive v případě výherců, do předání výhry výhercům.

Veškeré údaje jsou po té smazány a nebudou uchovávány pro další účely, kromě výherních fotografií, které budou zveřejněny. Výhra je zasílána výhercům na jejich uvedenou e-mailovou adresu.

 

Vyhodnocení soutěže:

Výherci jsou vybrány podle kreativity a nápaditosti svých fotek a jsou vybrány společností X Bags. Nejlepší vyhrává. Nejpozději do 7 dnů od skončení soutěže jsou výherci vybráni a kontaktováni dostupnou formou, a kterou jim bude poslána výhra, tedy voucher v hodnotě 1 500 Kč, který se vztahuje na všechny prodejny X Bags v ČR. Platnost voucheru je časově neomezená a lze ho použít pouze 1x. Voucher není označen osobními údaji výherce, lze jej tedy komukoliv věnovat např. jako dárek.

Výherci budou vypsáni na sociálních sítích a jejich fotografie budou postupně zveřejněny na našich sociálních sítích případě na webových stránkách www.xbags.cz

 

 

Pomůcka pro fotografie:

 

  • Použijte kvalitní fotoaparát (zrcadlovka, kompakt, kvalitní mobilní telefon)
  • Na fotografii může, ale nemusí být vidět celý člověk nebo obličej, ale mělo by být znatelně vidět dané zboží. Přednos dáváme fotografiím s lidmi.
  • Fotografie nesmí být rozmazaná nebo zrnitá
  • Fotografii nedoporučujeme fotit za šera nebo příliš ve tmě
  • Fotografie má zpravidla čtvercový formát, proto prosím počítejte s tím, že hlavní motiv fotografie by se měl vejít do takového formátu.